Zapytanie Ofertowe Nr 1/2020 w trybie rozeznania rynku / Prace remontowo-instalacyjne

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez / prace remonotowo-instalacyjne” w ramach Działanie: Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską zapraszam do złożenia oferty cenowej na planowane do wykonania prace, opisane w Zapytaniu Ofertowym.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie przewidzianym dla zamówień na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, i których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartość 50.000 zł netto.

Załączniki do pobrania:

Contact / welcome

TOKFREZ

e-mail biuro@tokfrez.pl

write contact form

You may also be interested in:

Podwozia kolejoweSiłowniki hydrauliczneMaszyny powyżej 25 tonGrabie do roślin rzecznychWidły koparkoweŁyżki do kopaniaWersja na 1 siłownikuWymieniacze podkładów kolejowychChwytak do materiałów sypkichMaszyny powyżej 9 tonWersja na 2 siłownikachMinikoparkiPrzystawka niwelującaChwytak do drewnaWyburzeniowo - sortującyKarczownik do maszyn powyżej 9 tonSkarpowa ażurowaRamki, płyty montażoweŁyżka do glinyTyp Karczownik hydrauliczny
Łyżka trapezowaWersja na 2 siłownikachChwytak do drewnaTiltraton głowica wychylno-obrotowaŁyżka trapezowaSkarpowa ażurowaWersja na 1 siłownikuTiltraton głowica wychylno-obrotowaTiltraton głowica wychylno-obrotowaPrzystawka niwelującaWyburzeniowo - sortującyZęby zrywające ripperyZęby zrywające ripperyTyp Łyżka do BIG-BAGWersja na 2 siłownikachChwytak do podkładów kolejowychKciuk dociskowy hydraulicznyMaszyny do 9 tonWersja na 2 siłownikachTyp Skarpowa ażurowa
loading

do_gory