Zapytanie Ofertowe Nr 1/2020 w trybie rozeznania rynku / Prace remontowo-instalacyjne

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez / prace remonotowo-instalacyjne” w ramach Działanie: Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską zapraszam do złożenia oferty cenowej na planowane do wykonania prace, opisane w Zapytaniu Ofertowym.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie przewidzianym dla zamówień na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, i których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartość 50.000 zł netto.

Załączniki do pobrania:

Contact / welcome

TOKFREZ

e-mail biuro@tokfrez.pl

write contact form

You may also be interested in:

Karczownik hydraulicznyTyp Wyburzeniowo - sortującyGrabie do roślin rzecznychŁyżka do glinyWersja na 1 siłownikuKarczownikiRamki, płyty montażoweKciuk dociskowy hydraulicznyMaszyny do 9 tonSzybkozłączaTyp Karczownik do minikoparekTiltraton głowica wychylnaŁyżki do skarpowaniaŁyżkiWidły koparkowePłaszcze okołkowanePrzeciwwaga plecakowaTyp Maszyny do 35 ton
Wyburzeniowo - sortującyMinikoparkiŁyżka trapezowaWersja na 2 siłownikachPodwozia kolejoweRamki, płyty montażowePodwozia kolejoweWyburzeniowo - sortującyWersja na 2 siłownikachMaszyny do 35 tonWyburzeniowo - sortującyTiltraton głowica wychylnaWersja na 1 siłownikuTiltraton głowica wychylnaKarczownik do maszyn powyżej 9 tonWersja na 1 siłownikuWersja na 2 siłownikachTiltraton głowica wychylnaŁyżka skalnaTyp Manipulator do kruszarek stacjonarnychMaszyny do 35 ton
loading

do_gory