Zapytanie Ofertowe Nr 1/2020 w trybie rozeznania rynku / Prace remontowo-instalacyjne

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez / prace remonotowo-instalacyjne” w ramach Działanie: Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską zapraszam do złożenia oferty cenowej na planowane do wykonania prace, opisane w Zapytaniu Ofertowym.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie przewidzianym dla zamówień na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, i których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartość 50.000 zł netto.

Załączniki do pobrania:

Contact / welcome

TOKFREZ

e-mail biuro@tokfrez.pl

write contact form

You may also be interested in:

Łyżki do skarpowaniaZ głowicą wychyłuWymieniacze podkładów kolejowychMaszyny do 35 tonGrabie do roślin rzecznychChwytak pięciopalczastyŁyżkiPrzedłużenia wysięguManipulatory spawalniczeWyburzeniowo - sortującyKciuk dociskowy hydraulicznyTyp Zęby zrywające ripperyWersja na 2 siłownikachKarczownik do maszyn powyżej 9 tonTyp Szczęki do recyklingu pojazdówKarczownik do minikoparekManipulator do kruszarek stacjonarnychTiltraton głowica wychylno-obrotowaPłaszcze okołkowane
Łyżka skalnaMaszyny do 9 tonWersja na 1 siłownikuTyp Chwytak do drewnaPodwozia kolejoweSkarpowa ażurowaWersja na 1 siłownikuŁyżka skandynawskaZęby zrywające ripperyPodwozia kolejoweMaszyny powyżej 25 tonZęby zrywające ripperyWersja na 2 siłownikachŁyżka skandynawskaPrzeciwwaga plecakowaWersja na 2 siłownikachZęby zrywające ripperyWersja na 1 siłownikuPłaszcze okołkowaneSkarpowa ażurowaKciuk dociskowy hydrauliczny
loading

do_gory