Zapytanie Ofertowe Nr 2/2021 w trybie zapytania ofertowego / zakup sprzętu pomiarowego - 1 komplet

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez / prace remonotowo-instalacyjne” w ramach Działanie: Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską zapraszam do złożenia oferty cenowej na planowane do wykonania prace, opisane w Zapytaniu Ofertowym.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie przewidzianym dla zamówień na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, i których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartość 50.000 zł netto.

Załączniki do pobrania:

Contact / welcome

TOKFREZ

e-mail biuro@tokfrez.pl

write contact form

You may also be interested in:

Wyburzeniowo - sortującyWidły koparkoweZ głowicą wychyłuKciuk dociskowy hydraulicznyProdukcja uszczelnieńMinikoparkiTyp Łyżka do BIG-BAGManipulatory spawalniczeMaszyny powyżej 9 tonSzybkozłączaWersja na 2 siłownikachPłaszcze okołkowaneTyp Karczownik do maszyn powyżej 9 tonKarczownik hydraulicznyTiltraton głowica wychylnaPrzystawka niwelującaPrzedłużenia wysięguZęby zrywające ripperyKarczowniki
Wersja na 2 siłownikachŁyżka do BIG-BAGWersja na 1 siłownikuWyburzeniowo - sortującySkarpowa ażurowaChwytak do drewnaŁyżka do BIG-BAGWersja na 1 siłownikuWersja na 1 siłownikuTiltraton głowica wychylnaWersja na 1 siłownikuRamki, płyty montażoweWersja na 1 siłownikuTiltraton głowica wychylnaMinikoparkiMaszyny do 35 tonTiltraton głowica wychylnaKarczownik do maszyn powyżej 9 tonWyburzeniowo - sortującyWyburzeniowo - sortującyWymieniacze podkładów kolejowychWersja na 1 siłowniku
loading

do_gory