Zapytanie Ofertowe Nr 2/2021 w trybie zapytania ofertowego / zakup sprzętu pomiarowego - 1 komplet

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez / prace remonotowo-instalacyjne” w ramach Działanie: Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską zapraszam do złożenia oferty cenowej na planowane do wykonania prace, opisane w Zapytaniu Ofertowym.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie przewidzianym dla zamówień na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, i których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartość 50.000 zł netto.

Załączniki do pobrania:

Contact / welcome

TOKFREZ

e-mail biuro@tokfrez.pl

write contact form

You may also be interested in:

Maszyny do 35 tonKarczownik do maszyn powyżej 9 tonŁyżkiMaszyny powyżej 25 tonProdukcja uszczelnieńWymieniacze podkładów kolejowychMaszyny do 9 tonRamki, płyty montażoweŁyżka do glinyMaszyny do 25 tonChwytak do podkładów kolejowychTyp Chwytak pięciopalczastyPrzeciwwaga plecakowaChwytak do materiałów sypkichMinikoparkiWyburzeniowo - sortującyTyp Siłowniki hydrauliczneŁyżki do skarpowaniaKarczowniki
Przeciwwaga plecakowaPrzedłużenia wysięguMaszyny do 35 tonTyp Wyburzeniowo - sortującyWersja na 2 siłownikachWersja na 1 siłownikuWersja na 1 siłownikuKciuk dociskowy hydraulicznyPodwozia kolejoweKciuk dociskowy hydraulicznyPłaszcze okołkowaneTyp Maszyny powyżej 25 tonWersja na 1 siłownikuMaszyny do 9 tonWersja na 1 siłownikuŁyżka do BIG-BAGPrzedłużenia wysięguWersja na 1 siłownikuKarczownik do maszyn powyżej 9 tonWersja na 1 siłowniku
loading

do_gory