Zapytanie Ofertowe Nr 3/2021 w trybie zapytania ofertowego / Zakup i dostawa stanowiska komputerowego wraz z oprogramowaniem

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez / Zakup i dostawa stanowiska komputerowego wraz z oprogramowaniem” w ramach Działania: Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską zapraszam do złożenia oferty cenowej na planowane zakupy, opisane w Zapytaniu Ofertowym.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie przewidzianym dla zamówień na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, i których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartość 50.000 zł netto"

Załączniki do pobrania:

Contact / welcome

TOKFREZ

e-mail biuro@tokfrez.pl

write contact form

You may also be interested in:

Łyżka skandynawskaManipulatory spawalniczeWymieniacze podkładów kolejowychMaszyny powyżej 25 tonTyp Chwytak pięciopalczastyTiltraton głowica wychylno-obrotowaKciuk dociskowy hydraulicznySiłowniki hydrauliczneMinikoparkiManipulator do kruszarek stacjonarnychPrzystawka niwelującaMaszyny do 9 tonMaszyny do 25 tonKarczownik hydraulicznyTyp KarczownikiChwytak do rur i prętówPrzeciwwaga plecakowaRamki, płyty montażoweWysięgi
Tiltraton głowica wychylno-obrotowaMinikoparkiWyburzeniowo - sortującyŁyżka do BIG-BAGWyburzeniowo - sortującyZęby zrywające ripperyŁyżka trapezowaZ głowicą wychyłuChwytak do podkładów kolejowychZ głowicą wychyłuPrzedłużenia wysięguSkarpowa ażurowaMaszyny do 35 tonSkarpowa ażurowaMinikoparkiZęby zrywające ripperyWersja na 2 siłownikachWersja na 1 siłownikuWyburzeniowo - sortującyWersja na 1 siłownikuMaszyny do 35 tonSkarpowa ażurowa
loading

do_gory