Zapytanie Ofertowe Nr 3/2021 w trybie zapytania ofertowego / Zakup i dostawa stanowiska komputerowego wraz z oprogramowaniem

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez / Zakup i dostawa stanowiska komputerowego wraz z oprogramowaniem” w ramach Działania: Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską zapraszam do złożenia oferty cenowej na planowane zakupy, opisane w Zapytaniu Ofertowym.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie przewidzianym dla zamówień na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, i których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartość 50.000 zł netto"

Załączniki do pobrania:

Contact / welcome

TOKFREZ

e-mail biuro@tokfrez.pl

write contact form

You may also be interested in:

Typ Chwytak pięciopalczastyTiltraton głowica wychylno-obrotowaKarczownikiŁyżka do BIG-BAGMinikoparkiMaszyny do 9 tonMaszyny do 25 tonZ głowicą wychyłuWysięgiŁyżki do skarpowaniaTyp Widły koparkoweKarczownik hydraulicznyChwytak do rur i prętówWersja na 2 siłownikachChwytak do podkładów kolejowychGrabie do roślin rzecznychKciuk dociskowy hydraulicznyWyburzeniowo - sortującyChwytaki
Skarpowa ażurowaŁyżka trapezowaŁyżka trapezowaMinikoparkiChwytak pięciopalczastyMinikoparkiWymieniacze podkładów kolejowychMaszyny do 9 tonWersja na 1 siłownikuWyburzeniowo - sortującyMaszyny powyżej 25 tonMaszyny do 35 tonŁyżka skalnaZęby zrywające ripperyŁyżka do BIG-BAGPrzeciwwaga plecakowaSkarpowa ażurowaWyburzeniowo - sortującyTyp Przedłużenia wysięguWersja na 1 siłownikuPrzedłużenia wysięgu
loading

do_gory